Vývojové nástroje jsou asi největší slabinou celého ekosystému STM8. Výrobce dodává vývojové prostředí STVD (návod zde), které je sice dostačující, ale staré a již nevyvíjené. Navíc se občas stane, že na nějakém PC je problém to rozjet. Kompilátor Cosmic sice funguje, ale ta neustálá kontrola licence, je fakt opruz; … a jeho chybová hlášení mi taky nepřišla úplně srozumitelná.
A to jsem ještě nezmínil to hlavní: Na Linuxu to nejede!

tools %%

Takže, co s tím? Použijeme OpenSource nástroje! Co je potřeba?

 1. Vývojové prostředí
 2. Kompilátor
 3. Programátor/Flasher – software, kterým program do čipu nahraju
 4. Debuger

Když jsem to celé tvořil hodně mi pomohla tato stránka, tak se tam můžete mrknout: https://github.com/hbendalibraham/stm8_started.

Předpřipravená instalace

Připravil jsem pro vás výukovou image systému Devuan Linux, kde je vše již nastaveno a nainstalováno. Nemusíte tedy vše ručně instalovat, stačí nainstalovat VirtualBox – včetně Extension Pack a stáhnout si image: Devuan-X-MIT.ova. I tak si ale přečtěte následující text ať víte, jak to máte použít.

https://mamut.spseol.cz/nozka/public/virtual-img-ova/Devuan-X+MIT.ova

Rychlá instalace

Dále v textu jsou popsány detaily. Zde je na jednom místě sepsána rychlá instalace nástrojů, které budete potřebovat.

Windows

Nejprve nainstalujte Chocolatye. Tedy:

Pomocí Win+X a spustíte PowerShell jako Administrátor a zadáte příkaz:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))

Potom doinstalujte další potřebné nástroje:

choco install vscodium git make mingw openocd

Pokud ještě nemáte Python, můžete i Python:

choco install python

Instalace SDCC se musí naklikat. Instalátor stáhnete zde: https://sourceforge.net/projects/sdcc/files/sdcc-win64/

Pro flashování se na Windows používá STVP. Pokud už jste nainstalovali STVD máte už STVP nainstalováno, protože je součástí jeho instalace. Je možné ho naistalovat i zvlášť – bez STVD.

Linux

sudo apt install sdcc sdcc-libraries git make openocd

Toolchain

Připravil jsem startovací strom zdrojových kódů a Makefile.

https://gitlab.com/spseol/mit-no/STM8S-toolchain

Tento toolchain se dá použít jak v Linuxu tak ve Windows. Stačí nainstalovat Make, Bash a/také Git.

Instalace

V Linuxu zavoláte něco jako:

apt install make git

Ve Windows je nejsnadnější instalovat pomocí Chocolatye:

choco install make git 
choco install openocd
choco install python

Bash je součásti balíčku Git. Ve Windows ještě stojí za to malinko si Bash připravit, aby fungoval dobře s make. Proto si si nakopírujte konfiguraci s .make/bashrc do domovského adresáře.

cp .make/bashrc ~/.bashrc

Jak bylo popsáno výše je třeba nainstalovat i SDCC a STVP.

Projekty a knihovna SPL

Adresářová struktura jednotlivých projektů vypadá takto:

MIT
├── Projekt-1
│   ├── inc
│   ├── lib
│   └── src
├── Projekt-blikblik
│   ├── inc
│   ├── lib
│   └── src
├── SPL
│   ├── inc
│   └── src
└── SPLSPL
  ├── inc
  └── src

Udělejte si adresář, kde budou všechny vaše projekty – v uvedeném příkladu je to MIT. V tom stejném adresáři budou i adresáře nazvané SPL a SPLSPL. V SPL adresářích je Standard peripheral library od firmy ST. Tato knihovna má dost divnou licenci a proto vám ji nemůžu jen tak dát. Měli byste si ji najít a stáhnout. Pak je třeba ještě aplikovat patch, který knihovnu předělá tak, aby se dala použít s naším SDCC kompilátorem. Celé je to docela pracné, … ale zkuste napsat make spl třeba se to zařídí samo.

Použití

 • make spl – stáhne a nachystá knihovny
 • make – provede kompilaci
 • make flash – nahraje program do chipu
 • make clean – smaže všechno, co nakompiloval
 • make rebuild – smaže vše a znovu zkompiluje
 • make openocd – spustí openocd pro debug
 • make debug – spustí STM8-gdb

Konkurence :)

Ještě bych měl zmínit, že kolega Wykys vytvořil také toolchain, který je o dost jednodušší a tím pádem i přehlednější:

https://gitlab.com/wykys/stm8-tools

Vývojové prostředí

Jako editor a vývojové prostředí doporučuji VScodium/VScode.

Instalace je popsána zde.

Kompilace

Popíšu tu celkem tři různá, mezi sebou se prolínající řešení. Špatná zpráva je, že ani jedno z nich není 100%. Dobrá zpráva je, že při troše snahy se těm 100% můžeme hodně přiblížit. Mezi jednotlivými řešeními se můžete snadno přepnout.

K dispozici jsou tedy celkem tři Makefile v adresáři .make. Přepnutí jen realizováno jako symlink Makefile do root-adresáře projektu.

$ ls -l Makefile
lrwx 1 mar 23 14. led 21.14 Makefile -> .make/Makefile-sdcc-gas

Na divných systémech, které symlink neumí (například Windows) se natvrdo kopíruje, takže tato operace může být ztrátová. V Makefile je vše připraveno, takže stačí volat make.

  make switch-sdcc   # respektive
  make switch-sdccrm  # respektive
  make switch-sdcc-gas # respektive

Pokud váháte který zvolit, zvolte hned první řešení: SDCC

Řešení 1: SDCC

SDCC - Small Device C Compiler je kompilátor pro různé, více či méně známé 8-bitové architektury. Z hlediska STM8 má jednu zásadní nevýhodu: nedokáže odstranit nepoužívaný kód. Co to znamená? No… pokud si všechno píšete sami, tak to prakticky neznamená nic. Pokud ovšem použijete nějakou knihovnu (jako například SPL), tak už vám to začne hodně vadit, protože výsledný strojový kód obsahuje spoustu funkcí, které jste kompilovali jen proto, že byli součástí knihovny a ne proto, že jste je chtěli použít. Tyto funkce nejsou nikde volány a proto by je měl linker odstranit. No a to je přesně to, co se nestane :-(. Ve výsledku program, který by mohl mít cca 2-3 kB má 30 kB.

Naštěstí existuje jeden hack, který funguje asi takto: Knihovna SPL se rozdělí do malých souborů a každý se kompiluje jako samostatný modul. Z těchto modulů se udělá knihovna se kterou SDCC linker už umí správně pracovat. Proto je v adresářové struktuře knihovna SPL dvakrát. SPLSPL znamená SPLit SPL a používá se právě na toto.

Další řešení tohoto problému je použít níže uvedené SDCC-gas nebo sdccrm.

Instalace SDCC v Linuxu je poměrně snadná, protože SDCC je součásti většiny Linuxových distribucí; takže zavoláte něco jako:

apt install sdcc sdcc-libraries

Ve Windows si stáhnete instalátor a pokračujte, ve Windows oblíbeným klikáním.

Řešení 2: SDCC-gas

https://github.com/XaviDCR92/sdcc-gas

Toto je asi nejlepší řešení optimalizace (vyhození) mrtvého kódu. Vzniklo přidáním podpory GNU Assembleru tedy gas do SDCC 3.9.0. gas je výhodou i nevýhodou tohoto řešení. Na jednu stranu to znamená, že můžeme používat klasické nástroje z GNU binutils, na druhou stranu to znamená, že nelze použít ty části sdcc-libraries, které jsou napsané v STM8 assembleru a je nutné použít méně optimální kód napsaný v C nebo STM8 assembler přepsat do GNU assembleru. …no a zřídka se stane, že nějaká vnitřní funkcionalita (například násobení 64-bitových integerů) je napsaná jen v STM8 assembleru a vám nezbude, než to nějak obejít nebo danou funkci přepsat do GNU assembleru.

Pokud vás to zajímá více můžete si počíst zde a zde

Toto je důvod proč v Makefile sdcc-gas jsou tyto řádky:

SDCC_LIB_SRC_DIR = /usr/local/stow/sdcc-gas/share/sdcc/lib/src/
SDCC_LIB_SOURCE = _mullong.c _divulong.c _mulint.c _modsint.c
#SDCC_LIB_SOURCE = $(notdir $(wildcard /usr/local/stow/sdcc-gas/share/sdcc/lib/src/_*.c))
SDCC_LIB_OBJECTS := $(addprefix $(OUTPUT_DIR)/, $(SDCC_LIB_SOURCE:.c=.o))

Případné problémy chybějících funkcí lze tedy vyřešit doplněním jména souboru do proměnné SDCC_LIB_SOURCE.

Aby vše fungovalo musíte si stáhnout výše zmíněné zdrojové kódy a buildnout je. Já to dělám takto (používám stow):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
sudo apt install stow
sudo apt build-dep sdcc

cd sdcc-gas
./configure --prefix=/usr/local/stow/sdcc-gas
make
sudo make install

cd /usr/local/stow
sudo stow sdcc-gas

Podobný postup použijete pro STM8 port GNU binutils, který je potřeba pro linkování a debug.:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
tar xzf stm8-binutils-gdb-sources-2021-07-18.tar.gz
cd stm8-binutils-gdb-sources
export PREFIX=/usr/local/stow/stm8-binutils-gdb
./patch_binutils.sh
cd binutils-2.30
make
sudo make install

cd /usr/local/stow
sudo stow stm8-binutils-gdb

Tato výše popsaná kompilace ze zdrojových kódů je teoreticky možná i na Windows, pomocí projektu Cygwin. Prakticky jsem to nikdy nezkoušel. Osobně bych šel (tedy pokud by mě někdo donutil používat Widows) spíše cestou Windows Subsystem for Linux. Instalace WSL 2 je velice jednoduchá. Bohužel do WSL se nativně nedá připojit USB – ale dá se to řešit.

Řešení 3: sdccrm

Poznámka:

Toto řešení je v současné době spíše historický pozůstak a v 99,9% případů není třeba se jim zabývat. Klidně si tento odstavec přečtěte, ale asi toto řešení nebudete chtít použít…

sdccrm je nástroj pro optimalizaci mrtvého kódu pro port stm8 SDCC, který odstraňuje nepoužívané funkce.

https://github.com/XaviDCR92/sdccrm

Jak to funguje?: Kód se nejprve zkompiluje do assembleru klasickým SDCC, poté se pomocí sdccrm vymaže kód, který se nepoužívá, celý proces se dokončí a kód se převede z assembleru do strojového kódu.

Je to řešení tak nějak na půl cesty: Funguje, strojový kód je opravdu menší, ale tato možnost vylučuje použití debugeru. To někdy, někomu vadit může, jindy jinému to vadit nemusí.

Dále je nutné ručně zadat funkce, které nechcete “optimalizovat” – tedy vyhodit. Proto je třeba sledovat chybová hlášení a název chybějící funkce zadat do souboru exclude_reference uvnitř projektového adresáře.

Instalace

sdccrm si musíte buildnout ze zdrojových kódů. Jde o celkem malý program bez závislostí, takže jde jednoduše kompilovat v Linuxu i ve Windows – nicméně pro jistotu je Windows binárka součástí startovacího toolsetu a je v souboru .make/sdccrm.exe.

Ve Windows:

choco install mingw

nebo v Linuxu:

apt install gcc

a pak jen:

cd sdccrm
make

Flashing

STVP

STVP je software od výrobce čipů ST. Umožňuje přístup do všech částí paměti mikrokontrolérů. Má grafickou verzi i verzi pro příkazový řádek. Právě na verze pro příkazový řádek se spoléhá zde zmiňovaný toolchain.

OpenOCD

Open On-Chip Debugger je nástroj pro debug a krokování programu přímo na čipu. openocd umí i nahrát program do paměti zařízení. Funguje v Linuxu i ve Windows.

Instalaci zajistí na Linuxu jednoduchý příkaz:

sudo apt install openocd

na Windows je to díky Chocolatye podobně jednoduché.

choco install openodc

Toto se řeší v Makefile pomocí proměnné OPENOCD, takže si ji případně upravte.

Aby openodc umělo i pouhé flashování, je třeba přidat skript, který to umí. Ten je buď součástí startovacího toolsetu nebo ho můžete přidat na konec konfiguračního souboru stm8s.cfg:

proc program_device {filename flashstart} {
 halt
 wait_halt
 load_image $filename $flashstart
 sleep 10
 reset halt
 resume
 sleep 10
 shutdown
};

V Linuxu by celá cesta mohla vypadat takto: /usr/share/openocd/scripts/target/stm8s.cfg. Pokud jste do Windows instalovali pomocí Chocolatye, bude to nejspíš tato cesta: C:\ProgramData\chocolatey\lib\openocd\tools\OpenOCD-20190828-0.10.0\share\openocd\scripts\target\stm8s.cfg.

stm8flash

Druhá možnost je program stm8flash. Ve většině linuxových distribucí je třeba ho ručně buildnout.

https://github.com/vdudouyt/stm8flash

Debuging – Ladění

GDB maskot >>

GDB (GNU Debugger) je standardní nástroj na hledání chyb v software. Pokud budeme chtít program krokovat a za běhu se dívat do proměnných budeme potřebovat právě upravený STM8-GDB z GNU binutils a OpenOCD (Open On Chip Debuger).

STM8-GDB

STM8-GDB je součástí GNU binutils. Instalaci jsem popsal výše. Pro přehlednost ještě jednou:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
tar xzf stm8-binutils-gdb-sources-2021-07-18.tar.gz
cd stm8-binutils-gdb-sources
export PREFIX=/usr/local/stow/stm8-binutils-gdb
./patch_binutils.sh
cd binutils-2.30
make
sudo make install

cd /usr/local/stow
sudo stow stm8-binutils-gdb

No a teď samotný postup ladění:

OpenOCD

Nejprve je třeba pustit komunikaci s STM8 čipem pomocí openocd

openocd -f interface/stlink-dap.cfg -f target/stm8s.cfg -c "init" -c "reset halt"

Nebojte nemusíte to vždy znovu vypisovat. Je to napsané v Makefile, takže stačí zavolat

make openocd

GDB

…. a teď v dalším terminálu otevřeme gdb a dáme se do ladění. Než provedete toto, ujistěte se, že openocd již běží.

stm8-gdb --tui build-STM8S208/out-STM8S208.elf

opět stačí zavolat make

make debug

Ano, je to textové rozhraní, žádná klikátka ani pouťové efekty. Pouze textové příkazy.

Rychlokurz STM8-GDB

V programu funguje tabulátor. To znamená, že při stisku klávesy TAB se GDB pokusí uhodnout, co chcete napsat a doplní slova tak, aby byla smysluplná.

list main, list main.c:20, list main.c:setup
nalistuje ve zdrojovém kódu příslušné místo, řádek, funkci
b main, break main
nastaví breakpoint na vstup do funkce main
b 48, break 48
nastaví breakpoint na řádek 48
b milis.c:48, break milis.c:48
nastaví breakpoint na řádek 48 v souboru milis.c
info b, info breakpoints
vypíše informace o breakpointech
info sources
vypíše seznam zdrojových souborů
d 2. delete 2
vymaže breakpoint 2
r, run
spustí program
interrupt, Ctrl+C
přeruší program, program se zastaví tam, kde zrovna teď je
s, step
vykoná jeden příkaz/řádek zdrojového kódu
n, next
vykoná jeden příkaz/řádek zdrojového kódu, funkci vykoná jako jeden příkaz – nebude vstupovat do funkce
fin, finish
dokončí funkci, ve které se program právě nachází (pokud v ní není další breakpoint)
c, cont, continue
pokračuje v běhu programu, dokud nenarazí na breakpoint
p time, print time
vypíše obsah proměnné time
p time, print time
vypíše obsah proměnné time
display time
vypíše obsah proměnné time pokaždé, když se program zastaví
undisplay 2
už nebude vypisovat řádek 2, když se program zastaví

Zde něco málo více k příkazům print a display.

GDB %%

STM8 Debugger for vsCode/Codium

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CL.stm8-debug


Související posty