Git najdete na https://git-scm.com/. Ovládá se z příkazové řádky. Pokud toužíte po nějakém grafickém ovládání stačí si vybrat z dlouhého seznamu ten, co se vám bude zdát nejhezčí. GitHub má svou vlastní grafickou aplikaci.

Vynikajícím začátkem s Gitem je volně šiřitelná kniha Pro Git, ve které najdete vše potřebné v češtině. Lze číst i na webu:

Pro efektivní používaní tohoto skvělého nástroje vám stačí přečíst si první tři kapitoly. Nenechte se tedy odradit, stojí to jistě za to.

Zde je ještě malý rychlokurs (pokud někdo není spokojen s knihou):


Referenční příručka
https://git-scm.com/docs
Hezké HowTo
https://githowto.com/
Když se něco pokazí….
https://ohshitgit.com/cs

Instalace

Ve Windows doporučuji použít Chocolatey

choco install git

Počáteční nastavení

Než budete Git používat, je třeba nakonfigurovat vaše jméno a e-mail. Je to proto, jméno a e-mail autora je součástí každého snímku – commitu.

git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email john@doe.name

Parametr --global říká, že je to nastavení pro celý uživatelský účet. Pokud ho nepoužijete, bude se nastavení týkat jen toho repositáře, ve kterém příkaz spustíte.

SSH

Pokud chcete (ano chcete) používat nějaké vzdálené úložiště (např. GitHub nebo GitLab), je SSH jeden se způsobů jak (pohodlně) přenášet data mezi lokálním a vzdáleným repositářem. Nejprve je třeba si vygenerovat key-pair.

ssh-keygen

nebo

ssh-keygen -t ed25519

Během generování budete dotazování na passphrase. Pokud tuto doplňkovou ochranu nechcete použít a stačí vám utajení klíče, který bude ležet na vašem disku, dejte jen dvakrát Enter. Já passphrase zadávám a používám SSH agenta.

Pozorně sledujte kam se klíče uloží. Třeba v Linuxu je to ~/.ssh/id_ed25519 pro tajný/privátní klíč a ~/.ssh/id_ed25519.pub pro veřejný klíč.

Celá akce končí tím, že svůj veřejný klíč – tedy obsah souboru s příponou .pub, uložíte do svého profilu na GitHub/GitLab: Settings -> SSH and GPG keys.

Další detaily naleznete například v tomto článku na AbcLinuxu.

HTTPS

Druhým, alternativním způsobem přenosu dat je protokol HTTPS. Zde je třeba při každém přenosu zadávat jméno a heslo. Pokud používáte nějakou klíčenku pro ukládání hesel můžete to Gitu říct takto:

git config --global credential.helper klicenka_cmd

Pokud klíčenku nepoužíváte nebo chcete, aby vaše přihlašovací údaje uchovával přímo Git v nešifrované podobě, je to tento příkaz:

git config --global credential.helper store

Git se vás pak na vaše přihlašovací údaje zeptá jen jednou a uloží se je do souboru ~/.git-credentials. Ten může vypadat třeba takto:

https://jmeno:personal_token@github.com
https://jmeno:heslo_nebo_token@gitlab.com

Pokud si má Git přihlašovací údaje pamatovat jen dočasně nastaví se .helper na cache.

Je ještě dobré podotknout, že GitHub neumožňuje přihlášení pomocí hesla: je nutné si vygenerovat Personal access token. (Až ho budete generovat, tak v právech odfajfkujte workflow.) Návod zde.

Veřejná (webová) úložiště

Nejznámější veřejná úložiště pro Git jsou asi tyto:

Kromě ukládaní repositářů zde naleznete i rozměr sociální sítě. Asi se nedá říct, že jeden je lepší a druhý horší. Každý má svá pro a proti.

Pokusy a hračičky

Videotutoriál

Zde je můj pokus o videotutoriál….

Základy systému Git

Git a GitHub


Související posty